Księgowość, Kadry, Płace i Szkolenia Sp. z o.o.

3

Opis usług księgowych
W zakresie księgowości oferujemy:
Prowadzenie Ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów
Prowadzenie  ewidencji podatkowej w tym ryczałtu ewidencjonowanego
Rozliczenia podatników na karcie podatkowej
Możliwość przechowywania  dokumentów finansowo-księgowych
Prowadzenie rejestru zakupu oraz sprzedaży VAT
Rozliczenie i ewidencjia środków trwałych
Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych (VAT,PIT, CIT, PCC, podatek od nieruchomości)
Możliwość reprezentacji Klienta w Urzędzie Skarbowym
Spożąądzanie raportów do Urzędu Statystycznego (GUS) i NBP
Współpraca z biegłym rewidentem podczas audytów finansowych
Aktywny nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością
Ścisła współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi za spożżądzanie dokumentów księgowych
Projektowanie polityki rachunkowości firmy
Wdrażanie i planowanie zakładowego planu kont
Nadzór nad nie rozliczonymi należnościami  i zobowiązaniami
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Nasze usługi księgowości pozwolą Państwu skoncentrować się na głównym obszarze działania firmy.
Usługi kadrowe – płacowe
Pomoc merytoryczna z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy
Kompletowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika
Przechowywanie akt osobowych pracowników
Wsparcie przy sporząądzaniu  o pracę oraz wystawianie świadectw pracy
Wsparcie przy sporząądzaniu umów cywilno – prawnych
Rozliczanie ewidencji czasu pracy, kart urlopowych oraz nieobecności
Monitoring ważności badań okresowych i BHP
Wsparcie przy tworzeniu Regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania
sporządzanie list płac i wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami
Nadzór nad wysokością wypłaconych wynagrodzeń
Rozliczanie i prowadzenie kart zasiłkowych
Generowanie przelewów wynagrodzeń
Sporządzanie wszystkich potrzebnych deklaracji do ZUSu (rozliczeniowe jak i zgłoszeniowe) i Urzędu Skarbowego (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR)
Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
Obsługa deklaracji do PFRON
Sporządzanie raportów do GUS w zakresie wynagrodzeń
Rozliczanie diet, podróży służbowych krajowych i zagranicznych
Archiwizacja dokumentów

Zajmiemy się pełną obsługę kadrowo–płacową dla firm małych, średnich o zróżnicowanym profilu działalności przez elastyczne dostosowanie się do indywidualnych potrzeb Klienta.

Usługi szkoleniowe
Organizujemy kursy i szkolenia grupowe  w zakresie:
Ewidencji księgowo–podatkowej, kadrowo–płacowej dla nowych podmiotów gospodarczych
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczenia podatków
Przygotowywania sprawozdań finansowych
Obieg dokumentów w firmie
Praktyka z prowadzenia księgowości uproszczonej i ksiąg handlowych
Księgowości podmiotów ekonomii społecznej–spółdzielni socjalnych

Zajęcia szkoleniowe odbywają się w małych grupach i są kierowane dla wszystkich bez względu na profil działalności. Mamy w ofercie także szkolenia specjalistyczne, dedykowane dla poszczególnych grup zawodowych lub branż. Szkolenia otwarte i zamknięte, także w siedzibie Klienta.

Ile obsługujemy klientów?
5 strategicznych klientów i kilku mniejszych.

Ile mamy biegłych księgowych?
Nie zatrudniamy biegłych rewidentów.

Certyfikat Ministerstwa Finansów?
Posiadamy certyfikat MF i ubezpieczenie OC

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce?
Nie jesteśmy członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jesteśmy członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego IFA

Czy w razie potrzeby pilnej konsultacji zapewniamy pomoc także poza standardowymi godzinami pracy?
W razie potrzeby zapewniamy pomoc również poza godzinami pracy biura.

Sposób przekazywania dokumentów pomiędzy klientem a nami?
Sposób przekazywania dokumentów jest uzgadniany indywidualnie z klientem.

Ile lat działamy?
Biuro działa od 07.2012 r. (blisko 2 lata)

Nasza specjalizacja:
Nie posiadamy konkretnej specjalizacji.

Do jakich firm kierujemy swoją ofertę?
Biuro rachunkowe kieruje swoją ofertę zarówno do spółek prawa handlowego jak i osób fizycznych prowadzących działalność. Ponadto oferujemy także usługi fundacjom, stowarzyszeniom i spółdzielniom socjalnym.

Adres
ul. Urzędnicza 2 lok. 66  Łódź
tel. 603–888–270
Zobacz www
Kontakt mailowy
Mapka dojazdowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *